Kandıra Masaj İlgi̇

geçmişten bu yana kültürümüze girmiş ve çeşitli insanlar tarafından uygulanmıştır. Kandıra masaj Bu hareketlerin temeli ritmik özelliklerin dokunuşudur. İnsanlar belli